Undervisning, foredrag og kurser

Den interkulturelle dialog og kommunikation er ikke nogen let diciplin. Men både mennesker, organisationer og virksomheder kan blive kulturelt kompetente - og det giver bedre resultater 

Lige børn leger bedst - måske er der noget om snakken, for det er umiddelbart lettere at kommunikere med mennesker, som vi ligner og kan genkende os selv i.
 
Mennesker mødes og sød musik opstår - og det gælder også, der hvor meget forskellige mennesker mødes. Det kræver bare lidt ekstra af alle parter. Vi skal udvikle vores kulturelle intelligens. Er vi først kulturelt kompetente, så bliver vi som mennesker og organisationer mere kreative og kan løse flere opgaver, fordi vi har flere strenge at spille på. 
 
Foredrag og undervisning i interkulturel kommunikation og dialog
 

Interkulturel viden

Eller kig nærmere på "hyldevareren" - som indeholder forskellige dialog-foredrag med udgangspunkt i mødet mellem mennesker fra forskellige kulturer. 
 
Med baggrund i mere end 20 års erfaring med mennesker med anden etnisk baggrund end dansk - både i Danmark og udlandet - har jeg stor erfaring at trække på, når vi skal målrettet undervisning til jeres organisation eller virksomhed. 
  • behandling af torturoverlevere - Posttraumatisk stress disorder (syndrom)
  • mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i psykiatrien
  • mentorstøtte til at komme ind på det danske arbejdsmarked
  • ophold i Mellemøsten og ægteskab med palæstinensisk mand
  • egne erfaringer med at finde mig til rette på et arabisk arbejdsmarked og med et fremmed sprog
 

Det var ikke det jeg mentefoto af folder fra Iben Baadsgaard Al-Khalil

- et dialogfordrag/-kursus om den interkulturelle dialog og den interkulturelle intelligens. Hvad betyder vores værdier for mødet mellem kulturer i hverdagen? Hvor og hvordan er "kulturen" på spil? Hvordan bygger vi bro over forskellene?

Foredag og kursus med vægt på erfaringsudveksling og praktiske øvelser - gennem gruppearbejde og diskussion bliver deltagernes grundlæggende værdier omsat til praksis.
 
Foredraget har været afholdt med stor succes flere gange i områder med mange beboere med etnisk minoritetsbaggrund. Her bliver fokus at forstå det danske samfund og vide, hvor det er kulturen som giver anledning til misforståelser (begge veje). 

Læs mere i folder

 

Med krig og tortur i bagagen foto af folder fra Iben Baadsgaard Al-Khalil

Et kursus/foredrag om Posttraumatisk stress disorder (PTSD), tab og traumer, det vikarierende håb og den sårede hjælper.
 
Alle steder i det danske samfund møder vi mennesker, der er kommet hertil fra andre dele af verden. En del af disse kommer fra krighærgede lande, og kan have traumer med i bagagen. 
Det er afgørende for kontakten, at man forstår at møde mennesket bag traumet og kan forholde sig professionelt til de måder traumerne kommer til udtryk.
 
Læs mere i folder
 

Yderligere informationer:

 

Sagt om min undervisning (engelsk) "The communicative space when different cultures meet" på the Health Summer University Course VIA University for sundhedsfagligt studerende. 

” Efter Ibens oplæg om kulturmøder og kulturel intelligens er jeg blevet meget mere obs på, at jeg i min dagligdag konstant befinder mig midt i kulturmøder”

 

Alice Gjellerod
Master i LæreProcesser,
Diplomuddannelse fra DPU i almen pædagogik,
Underviser i fysioterapi,
International Koordinator
på Fysioterapeutuddannelsen i VIA University College, Holstebro

Khalil Kommunikation v. Iben Baadsgaard Al-Khalil | CVR: 31702534 | Sadelmagertoften 86, 8270 Højbjerg  | Tlf.: 21847464