Undervisning / Med krig og tortur i bagagen

Med krig og tortur i bagagen

Hovedparten af de voksne flygtninge i Danmark har oplevet krig, tortur og forfølgelse enten på egen krop eller i allernærmeste familie. Det giver ar på sjælen, og kan give store problemer i samværet med andre mennesker.

Jeg tilbyder foredrag, workshop eller undervisning for medarbejdergrupper, der i deres arbejde møder flygtninge som borgere, klienter, patienter, kursister eller elever.
 
Med udgangspunkt i billeder fra en konflikt sætter vi ord på baggrunden for mange af de problemer, som kan opstå i arbejdet med flygtninge og fokuserer på, hvordan vi kan bygge bro og gøre mødet konstruktivt for begge parter.

Vi kommer blandt andet ind på temaerne:

  • Følger efter krig og tortur
  • Traumer – PTSD (posttraumatisk stress disorder) 
  • Vanskelighederne med at falde til i nye og ukendte omgivelser – immigrationsstress 
  • Forældreevne, vanskeligheder ved at slå til som forældre 
  • Familieskab – samliv og familieliv i en traumatiseret familie 

I forhold til arbejdet med børn målrettes foredrag – undervisning, så det også indeholder aspekter om

  • 2. generation – født i Danmark og alligevel ikke dansker 
  • Sekundær traumatisering
Læs mine artikeler i Socialpædagogen (åbner i nyt vindue) om:

Yderligere informationer:
Med krig og tortur

Khalil Kommunikation v. Iben Baadsgaard Al-Khalil | CVR: 31702534 | Sadelmagertoften 86, 8270 Højbjerg  | Tlf.: 21847464