Khalil Kommunikation er en netværksvirksomhed, der har tætte samarbejdsrelationer som gør det muligt at løfte større opgaver end en traditionel enmandsvirksomhed. 

 

Krosch grafisk assistance - dygtig og professionel grafik med flair for nytænkning og med sans for at få visuel identiet til at hænge sammen med virksomhedens filosofi. 

 

Retail Production – Peter Iburg sørger for store og små produkter kommer ud over rampen på alle tænkelige medier som papir, bannere eller kondomer.

 

Baggrund

Erhvervserfaringer:

Som journalist og konsulent bruger jeg mine erfariner fra ledelse, projektstyring og fysioterapi, når jeg enten skal interviewe eller rådgive mennesker.

Journalistik & KommunikationFreelancejournalist og konsulent Iben Baadsgaard Al-Khalil

 • Siden efteråret 2007 freelancejournalist med speciale i sundhed, udsatte grupper, integration og interkulturel kommunikation. 

  Artikler
  i blandt andet Socialpædagogen, Socialpsykiatri, Palæstina Orientering, Center for Frivilligt Socialt Arbejdes magasin, Ældresagen NU og RCT-Midtjyllands jubilæumsskrift. 

  Igennem næsten 1½ år fik Århus Universitetshospitals Servicecenter hver 6. uge lavet en vægavis, som led i et internt arbejdsmiljøprojekt. Ligesom jeg løser andre kommunikationsopgaver for foreninger og virksomheder, som for eksempel en Informationsfolder for Oplysningscenter for den 3. Verden og en brochure for et pædagogisk værested for unge eller et projekt under Århus Kommunale social psykiatri.
 • 2012 er året hvor jeg strømliner min selvstændige virksomhed og fokuserer på journalistik og kommunikation indenfor social- og sundhedsområdet.
   
 • Fra november 2008 til december 2009 deltidsansat i KVINFOs mentornetværk - som netværkskoordinator for projekt Udenfor-Indenfor. Udenfor-Indenfor skaber sociale mentorskaber mellem etnisk danske kvinder og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Herudover blev jeg tilknyttet netværkets Rollemodeller - hvor jeg faciliterede et debatforum på nettet og lavede en faq til hjemmesiden. Læe mere om mine aktuelle mentoropgaver.
 • Har også tidligere undervist og lavet anden formidling som en del af mine ansættelser, nyhedsbreve og PR materiale, faglig formidling/dokumentation af "resultater” indenfor socialt arbejde

Ledelse – udvikling - projektstyring

 • Leder af privat rehabiliteringsinstitution for traumatiserede flygtninge, Udviklingskonsulent (fagligt udviklingsprojekt af familietilbud) og projektmedarbejder (ansvarlig for udvikling af projekt og implementering i eksisterende organisation) – (1998-2006)
   

Internationalt arbejde

 • Fysioterapeut i palæstinensisk flygtningelejr i LibanonNorsk NGO (1995)
 • Organiseret og gennemført to studieture for socialarbejdere i Danmark til Libanon (2003+2005)
 • Forundersøgelsestur til og udarbejdelse af projektbeskrivelse for psykosocialt projekt på Vestbredden for NGO i Dubai (2002)

 

Frivilligt organisationsarbejde:

 • Medlem af repræsentantskab og delegeretforsamling i sygeforsikring "danmark"
 • Bestyrelsesmedlem i Ryhavens kolonihaveforening, Skanderborg (sekretær og webmaster)
 • Tidl. medlem af baggrundsgruppen for Brandbjergnetværket - Borgere for et Anstændigt Danmark (var med til at forberede oprettelsen af foreningen i 2006)
   
View Iben Baadsgaard Al-Khalil's profile on LinkedIn
 

 

Khalil Kommunikation v. Iben Baadsgaard Al-Khalil | CVR: 31702534 | Sadelmagertoften 86, 8270 Højbjerg  | Tlf.: 21847464