Undervisning / Boganmeldelser og anbefalinger

Boganmeldelser og anbefalinger

anmeldelse af bogen Tro, Omsorg og Interkultur

Tro, omsorg og interkultur

– en bog om alt det vi ikke ved, vi skal vide

 

Vi ved det egentlig godt, men en gang imellem skal man mindes om det igen: Det enkelte menneske skal mødes, hvor det er – uden fordomme eller som stereotyper. Også når det gælder patienter med etnisk minoritetsbaggrund.

Med bogen ”Tro, omsorg og interkultur” henvender antologiens 12 forfattere sig bredt til alle, der arbejder med etniske minoritetsgrupper – særligt indenfor sundheds-, social og fængelsesvæsenet. Selv uden en helt tydelig rød tråd, er den relevant læsning for alle fysioterapeuter, uanset hvor mange af deres patienter, der har etnisk minoritetsbaggrund. Hovedparten af bogens pointer er nemlig almengyldige for mennesker, der skal bearbejde krisesituationer, social marginalisering og store forandringer i livet.

Bogens tre temaer: tro, omsorg og interkultur er ikke gennemgående for hele bogen, men behandles i hvert sit afsnit. Denne læser fik mest ud af den del, som behandler troens betydning for håndtering af sygdom og krise. Fokus er den islamiske og kristne religion og søgen. En hospitalsimam leverer konkret viden om religiøs praksis og muslimsk levevis krydret med eksempler fra sundhedsvæsnet, der vil få hverdagen til at glide lettere for alle parter.

Overraskende er det, når en hospitalspræst fortæller om helt almindelige etniske danskeres behov for tro og religion. Det gør betragtninger om bønnens betydning for sygdom og sundhed almen og ikke kun noget, som gælder fremmede religioner. Tro og religiøs søgen bliver en copingstrategi for mennesker i vanskelige livssituationer. Forfatterne insisterer på, at personalet har ansvaret for at tale med patienterne om emner som tro og religiøsitet – ofte et tabu her i landet – og de giver en model for, hvordan det kan gøres.

Forfatterne forsøger at formidle hver deres område så teori og praksis går hånd i hånd. Igennem hele bogen bruges cases til at illustrere teorier og gøre stoffet lettere omsætteligt. Det lykkes i flere kapitler. Men en del af kapitlerne er meget akademiske og ikke ligefrem letlæste, fordi læseoplevelsen brydes af litteraturhenvisninger og undersøgelsesresultater.

En undersøgelse fra 2002 viser, at tre ud af fire indvandrerpatienter opgiver at få hjælp, når de søger den. Så der er noget, der halter. Antologien er ikke et opslagsværk i etniske minoriteter, men byder ind med viden, som ikke alle er klar over, de har brug for. Flere af forfatterne beskriver, hvordan patienter med etnisk minoritetsbaggrund har en dualistisk tilgang til behandling, mens de danske behandlere ikke har det.

Alt i alt en bog, der giver en række konkrete bud på, hvordan fysioterapeuter og andre kan medvirke til at alle borgere reelt får lige adgang til behandling og det optimale udbytte af den. Bogen slår mange dilemmaer og etiske problemstillinger an, der glimrende kan gøres til genstand for faglige diskussioner på afdelinger og klinikker.

bragt i Fysioterapeuten 28.02.2011

 

Khalil Kommunikation v. Iben Baadsgaard Al-Khalil | CVR: 31702534 | Sadelmagertoften 86, 8270 Højbjerg  | Tlf.: 21847464