Fokus på samme historie sætter politisk dagsorden

20-02-2012 08:49

Både som professionel kommunikatør og som pårørende til en psykisk syg er jeg rigtig glad for, at DR nyhederne nu i over en uge har holdt fokus på psykisk syge, deres behandling og i går også deres pårørende.Det er et rigtig godt eksempel på, at god sundhedskommunikation kan sætte en dagsorden. Vi har mange gange før set, at et drab begået af en psykisk syg har givet medierne anledning til at fortælle om, hvor farlige psykisk syge er. Denne gang har drabet på en socialpædagog fra en psykiatrisk institution begået af en psykisk syg mand sat fokus på, hvordan behandlingssystemet ikke lever op til vores forventning – nemlig at de skal helbrede.
 
DR Nyhederne har formået det, som jeg og andre i flere år ikke har formået: at få både behandlere, psykisk syge og pårørende til at stå frem og fortælle deres historie. Og for mig er det tydeligt, hvordan god journalistik kan sætte dagsordenen. Ikke bare en enkeltstående historie – men gentagne historie fra flere vinkler, der sender det samme budskab: det er ikke godt nok…
 
På fineste vis er seerne blevet præsenteret for mennesker med forskellige psykiske sygdomme i forskellige faser af forløbet – den indlagte ældre mand indlagt med depression og selvmordstanker, de unge mænd og kvinder med skizofreni, der bliver for tidligt udskrevet, de pårørende som selv går ned med flaget og mange mange flere. Også behandlere er stået frem og har sagt, at det ikke kan give en tilfredsstillende behandling under de vilkår som eksisterer og nyhederne har lavet undersøgelser som dokumenterer dette synspunkt.
 
Nu ser det ud til, at ihvertfald et nyt tiltag kommer ud af det: de pårørende inddrages i behandlingen. Undersøgelser fra udlandet peger nemlig på, at der er noget at hente her – ikke mindst sparer samfundet penge på en bedre behandlingseffekt, og politikerne er stået op...
 
Se indslaget om de pårørende til psykisk syge fra TV Avisen i går søndag den 19.2.12
Læs både Ejvind Vesselbo, V og Özlem Cekic, SF udtale sig om behovet for at inddrage de pårørende

Kommentarer

 • #1
 • Morty
  09-07-2014 19:13
  Hello, my name is Morty Goldman; I just stumbled upon your site - khalilkommunikation.dk - I'm sorry to write in such an odd manner, I thought to call you but I didn't want to take up your time. What I have to say may be of great interest to you. Did you know that an overwhelming majority of businesses, organizations and celebrities buy likes and followers? What, you thought your competitor's likes and followers are organic and naturally gained? Ha ha. Backed by years of experience and sheer determination to satisfy my customers, your business can now also benefit from the unique power of social media. This is exactly how I deliver results to my clients - and I assure you that you'll be overwhelmingly pleased with the outcome.

  Give us a call: +1 (877) 410-4002
  or visit us at http://www.SuperbSocial.net


 • #2
 • Johanne Mathiasen
  20-02-2012 11:32
  Enig. Det er godt, at DR Nyhederne fokuserer på behandlingen af psykisk syge, herunder det forbistrede vigtige i at inddrage nære pårørende.

  Det er især godt, hvis politikernes nyåbnede øjne og gode viljer faktisk kommer til at gøre en reel forskel på sigt. At man ikke bare taler om at inddrage de pårørende og se dem som en ressource, men faktisk også GØR det. Det kræver en holdningsændring i det psykiatriske behandlersystem - og det sker ikke "over night".

  Så afdæmpet optimisme herfra. Men godt, at DU med DIN blog også er med til at skabe opmærksomhed omkring alt det, der bare kan gøres meget, meget bedre.

  Tak for det fra en pårørende til en nu afdød kvinde, der led af paranoid skizofreni.


1 

Skriv en kommentar

En dialog-blog om kommunikation og interkulturel dialog indenfor social- og sundhedssektoren, skrevet af journalist og kommunikatør Iben Baadsgaard Al-Khalil
Khalil Kommunikation v. Iben Baadsgaard Al-Khalil | CVR: 31702534 | Sadelmagertoften 86, 8270 Højbjerg  | Tlf.: 21847464